Schoolproject Cairo

Teruggeven aan de maatschappij
Word vaste donateurEenmalige donatie

‎ 

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Schoolproject in Cairo, Egypte
Net buiten het stadshart van Caïro bevindt zich een sloppenwijk die ongeveer 10.000 inwoners telt. Onder de inwoners van deze sloppenwijk bevinden zich natuurlijk ook veel kinderen. Deze kinderen leven dan ook in omstandigheden. De basisschool biedt hen een uitweg van deze moeilijke omstandigheden. De school heeft als doel de kinderen een goede basis te bieden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, ethiek en religie (islam) en te streven naar een positieve bijdrage van de inwoners aan de rest van de maatschappij. Zoals Nelson Mandela ooit zei “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”. 

Na een moeizame start in 2011 is de school inmiddels door middel van ongekende inzet van de directrice en vrijwilligers uitgegroeid tot het lichtpunt van deze wijk. Kinderen staan nu op een wachtlijst om toegelaten te worden tot de school en sinds 2015 worden jonge vrouwelijke wijkbewoners opgeleid tot docent. Ook geven gemotiveerde studenten van de Credit Club, een studentenvereniging van de Faculty of Engineering – University of Cairo, sinds 2011 op vrijwillige basis les in vakken zoals ethiek, religie (islam), Arabisch, Engels en rekenen. 

Naast het inzetten van gemotiveerde docenten, was het vertrouwen winnen van ouders en andere wijkbewoners doorslaggevend in het succes van het schoolproject. Zo heeft de school verschillende activiteiten georganiseerd waarbij het contact met alle inwoners van de wijk centraal stond, zoals zich openstellen als gezamenlijke kook-en eetplek tijdens de Ramadan en Eid. Tijdens Eid al Adha (offerfeest) werd met behulp van donaties voor de hele wijk vlees ingekocht.

Schoolkinderen krijgen vandaag de dag tweemaal daags te eten en de meest behoevende gezinnen worden financieel ondersteund. Naast een bijdrage aan primaire levensvoorzieningen, worden de ouders gestimuleerd om betrokken te zijn bij alle processen op school. Samen met hun kinderen krijgen de ouders de gelegenheid om zich te ontwikkelen op het gebied van ethiek en geloof. Alle schoolactiviteiten moeten eenheid uitstralen. Niet alleen het welzijn van de leerlingen staat centraal, maar dat van de hele wijk.

Stap voor stap ontwikkelt er zich een steeds duurzamer en stabieler schoolsysteem. Toch doet zich een nieuw probleem voor: vervolgonderwijs. Om ontwikkeling door middel van educatie te laten slagen, is voor kinderen van 7-8 jaar vervolgonderwijs nodig. Om aan deze behoefte te voldoen, bestaat het huidige schoolsysteem uit twee delen:

    1. Op zondag t/m donderdag gaan de kinderen van 4-7 jaar naar school. Op deze dagen krijgen ze les in Arabisch, rekenen, Quran, ethiek en vaardigheden voor algemene ontwikkeling. Deze groep krijgt les van de jonge vrouwen in de wijk
    2. Op vrijdag en zaterdag gaan de kinderen van 8-9 jaar naar school. Ze krijgen op een gevorderd niveau les van Credit-Club studenten en worden voorbereid op het vervolgonderwijs (hoger onderwijs).

In het huidige schoolsysteem is er dus aandacht voor de stap richting het vervolgonderwijs, maar blijkt dat het in de praktijk het nemen van deze stap vaak lastig is. De voornaamste reden hierachter zijn de hoge kosten voor de ouders. Een jaar vervolgonderwijs kost 75 euro per leerling (inclusief schoolkosten, schoolspullen, schoolkleding en vervoer). Voor dit bedrag krijgen kinderen vervolgonderwijs op een privéschool buiten de wijk. Een privéschool is noodzakelijk, aangezien de leerlingen op overheidsscholen worden buitengesloten. Doordat de meeste ouders dit bedrag niet kunnen betalen, gaan nu nog maar 20 kinderen (met behulp van donaties) naar het vervolgonderwijs. De andere 131 kinderen worden op dit moment voorbereid op vervolgonderwijs, maar weten niet of ze dit daadwerkelijk kunnen volgen. Wie helpt ons mee om de kinderen zekerheid te geven? 

Voorafgaand de reis van afgelopen zomer werd met een inzamelingsactie 50.000 Egyptische pond opgehaald, wat gelijk staat aan een standaard Egyptisch jaarinkomen. Met dit bedrag konden schooltassen, schoolspullen, kleding, schoenen, schoolborden en lesmateriaal voor de 200 leerlingen worden gekocht en uitgedeeld. Met de intentie om het draagvlak van dit project te laten groeien en de kinderen van te blijven steunen, heeft commissie Sadaqaat haar medewerking aangeboden. Lees hieronder hoe jij ook kunt meehelpen.

Hoe kan jij een bijdrage leveren aan dit project?

Financiële bijdrage: Doneer een (vast) bedrag dat 100% ten goede zal komen aan de leerlingen, leraren en onkosten van de school. Voor eind december 2019 willen we zoveel mogelijk schoolgeld hebben ingezameld. Donaties tot december worden gebruikt als schoolgeld voor komend schooljaar. Donaties na december worden gebruikt als schoolgeld voor komende jaren. Donaties voor Eidkleding, vlees voor offerfeesten of lerarensalarissen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Onze prioriteit ligt echter bij het inzamelen van het benodigde schoolgeld en dit bedraagt 75 euro per kind per jaar (inclusief schoolkosten, schoolspullen, schoolkleding en vervoer), en het gevorderde onderwijs duurt 8 jaar lang.

Tijd: De beste manier om de positieve energie van de school te ervaren, is om er zelf tijd door te brengen. Ga mee op studiereis, breng een dag of dagen door op de school en help mee met activiteiten.

Ideeën: De schooldirectrice staat open voor nieuwe ideeën omtrent onderwijs en organisatie. Als jij wilt helpen door ideeën te delen, dan zal dat erg gewaardeerd worden! Stuur ons jouw ideeën op en wij communiceren dit door aan de schoolorganisatie. Bovendien kan je zelf meekomen naar Egypte om daar in gesprek te gaan met de directrice van de school.

Deelnemen aan onze commissie Sadaqaat: Help ons met je energie, ideeën en tijd door onderdeel te worden van ons leuke team. Door deel te nemen aan de commissie Sadaqaat kunnen we het draagvlak van dit project in Nederland vergroten en samen zoveel mogelijk bereiken.

Delen: Sharing is caring. Dit project heeft aandacht nodig. Hoe meer mensen van dit project afweten, des te meer kinderen wij kunnen helpen.