Sadaqaat

Teruggeven aan de maatschappij
Lid worden

Betekenis

Wat betekent Sadaqaat? 

Sadaqaat is het meervoud van het Arabische woord ‘Sadaqah’ (صدقة), oftewel liefdadigheid. Liefdadigheid kent een breed spectrum aan vormen en manieren van uiting. Sadaqah doe je niet alleen met geld, maar ook met je tijd, kennis, vaardigheden en mogelijkheden. Het belang hiervan wordt in de volgende H’adieth weergegeven: 

‘Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon of dochter die smeekbeden voor hem verricht.’ Deze hadith werd overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Muslim.’ 

 

Inhoud

Wat houdt Sadaqaat in? 

Dit doel omvat zowel liefdadigheid als verbinding met de Nederlandse samenleving. Er is een reden dat wij als moslims in Nederland geboren/getogen zijn. Nederland geeft ons veel mogelijkheden en gunsten, al-hamdulillah. Wij willen daarom met de achtergrond en kennis die wij hebben, teruggeven aan de maatschappij. Door middel van liefdadigheid trachten wij de maatschappij hechter te maken en het woord compassie met onze daden te belichamen. Naast het geven zelf, willen we binnen de gemeenschap een bewustzijn creëren rondom de definitie die wij kennen van het concept ‘geven’.