Fa'aliaat

فَعالِيّات

Lid Worden

Betekenis

Wat betekent Fa’aliaat? 

Fa’aliaat komt van het woord ‘Fi’l’ (فِعْل), wat ‘daad, ‘actie’ of ‘activiteit’ betekent. Fa’aliaat betekent activiteiten in de breedste zin van het woord. Door middel van verschillende soorten activiteiten hopen wij de studenten te prikkelen en aanmoedigen tot het verrichten van goede daden. Alles wat hier een bijdrage aan zou kunnen leveren, valt onder activiteiten. Een ayah uit de Qur’an die de commissie inspireert gaat als volgt:

‘En verkondig aan degenen, die geloven en goede werken doen de blijde tijding, dat er tuinen (het paradijs) voor hen zijn, waardoorheen rivieren vloeien.’ [Al-Baqarah:25]

Inhoud

Wat houdt Fa’aliaat in?

Binnen Fa’aliaat willen we activiteiten organiseren die de student tegemoetkomt in zijn behoeften. Hierbij willen we de student op een hoger niveau tillen wat betreft zijn kennis en vaardigheden. Ook het verbreden van de netwerk is een belangrijk punt die we willen realiseren binnen de commissie Fa’aliaat. Lezingen, workshops, evenementen en teambuilding activiteiten vallen hier allemaal onder. De commissie Fa’aliaat is als het ware een duizendpoot. Heel veel van onze activiteiten worden binnen deze commissie georganiseerd. Past je idee in geen van de andere commissies? Dan weten wij vrijwel zeker dat het hier wel tussen zal passen. De evenementen of activiteiten kunnen zowel leerzaam als ontspannend van aard zijn.

  •  lezingen
  • workshops
  • boekenclub
  • dialoogavonden
  • documentaire avonden
  • teambuilding
  • BBQ

Acties

Wat doet de commissie? 

De commissie kent de belevingswereld van de student en bedenkt activiteiten die relevant zijn voor hen. De commissie heeft een brede kennis over de beschikbaarheid van sprekers en toepasselijke locaties. De commissieleden onderhouden het contact met de sprekers en experts. Ze zijn naast communicatief ook creatief, inventief en vooral erg assertief. Lijkt het je leuk om in deze commissie je bijdrage te leveren? Mail dan je motivatie naar: info@svidee.nl

Teambuilding 2018