Wie zijn wij

Wij zijn een studentenvereniging met een islamitische grondslag, die bestuursleden uit alle windstreken van Nederland heeft. Wij streven ernaar de Qur’an (het heilige boek) centraal te laten staan in het leven van moslimstudenten en om in de voetsporen van onze profeet (vzmh) te treden.
Lid worden

Over Ons

Wie zijn wij?

Studentenvereniging IDEE kent de volgende grondslag:

  • De getuigenis dat er geen God is die waardig is om aanbeden te worden behalve Allah (subhanahu wa ta’ala) en dat Muhammad (sallallahu ‘alayhi wasallam) de dienaar en Boodschapper van God is; de eerste pilaar van de islam.
  • Oproepen, in spraak of handeling, tot agressie en geweld, revoluties en politieke bewegingen, behoren niet tot de doelstellingen van onze vereniging; in binnen- en/of buitenland; tot welke partij dan ook.
  • De moslims zijn één gemeenschap en wij verklaren geen moslim tot ongelovige of vernieuwer; wij sluiten ook geen enkele moslim of niet-moslim uit die openstaat voor de uitnodiging naar de islam.

Geschiedenis van SV IDEE

SV IDEE begon bij de ouders van de oprichters. Zij hebben ons het belang van een actieve en bewuste houding geleerd. Zij hebben ons het belang geleerd van reflecteren op de Qur’an en sunnah. Door hen zijn wij geïnspireerd en gemotiveerd om de activiteiten halaqaat en ribaat te organiseren voor moslimstudenten en weten wij wat het belang is van sadaqaat. Zij hebben ons geleerd dat de studententijd een bloeitijd is en het een belangrijke vormingsperiode is. Een periode om mooie mensen te ontmoeten en samen te werken voor een mooi doel. Dit was het zaadje van de identiteit van SV IDEE. De eerste voorzitter van SV IDEE heeft destijds de eerste bestuurders bijeen gebracht. Zo zijn ze in collegejaar 2015/2016 begonnen met de oprichting van de vereniging, jong en vol met energie. Het doel was duidelijk: andere moslimstudenten motiveren actief en bewust te leven en optimaal gebruik te maken van hun studententijd. Van daaruit is de familie gegroeid tot vandaag de dag. Met de SV IDEE familie samen, heeft de studentenvereniging zich ontwikkeld en blijft het zich ontwikkelen.

Visie

We streven naar een studentensamenleving waarin de moslimstudent de islam actief en bewust beleeft.

Missie

Onze missie is dat wij, als moslimstudenten, de kennis die wij hebben vanuit de Qur’an en sunnah implementeren in de Nederlandse maatschappij. Dit doen wij door ons te focussen op persoonlijke en religieuze ontwikkeling, studenten te stimuleren van tijd tot tijd uit de dagelijkse context te stappen voor bezinning en door met de mogelijkheden die wij hebben, terug te geven aan de maatschappij. Zo willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van actieve en bewuste moslims die hun identiteit op een authentieke wijze beleven, bruggen bouwen en daarmee impact maken op de maatschappij.

Arabische namen

Onze beslissing voor Arabische namen was heel bewust. Wij proberen op deze manier de Arabische taal dichter bij de studenten te brengen. We geloven dat de Arabische taal een bijzondere en rijke taal is. Er is een bepaalde reden dat de Qur’an in deze 23 taal geschreven is en dat deze taal een centrale rol speelt in de islam. Op deze manier proberen wij onze waardering te uiten.

Organisatiestructuur