Tarbiyyah

Persoonlijke & religieuze ontwikkeling
Lid worden

Betekenis

Wat betekent Tarbiyyah? 

Inhoud

Wat houdt Tarbiyyah in?

Wij willen dat SV IDEE haar leden de mogelijkheid biedt om zich persoonlijk en religieus te ontwikkelen. Zo willen we ze stimuleren tot zelfontplooiing. Om dit doel te verwezenlijken staat het werken aan onze Akhlaaq (gedragscode) centraal. Hierbij is reflecteren op de Qur’an en sunnah een essentieel onderdeel. Wij willen een omgeving creëren met een open cultuur van bewuste studenten die alledaagse obstakels met elkaar kunnen bespreken. Wij hechten waarde aan de volgorde van: kennis opdoen, reflecteren en dit implementeren in het hedendaagse leven.